O Kancelarii

Działamy między innymi w następujących obszarach:

 • prawo cywilne
 • prawo spadkowe
 • prawo rzeczowe (w tym zasiedzenie)
 • prawo rodzinne (w tym rozwody, alimenty, kontakty)
 • prawo handlowe
 • prawo spółek (w tym transakcje M&A)
 • prawo bankowe (w tym kredyty frankowe)
 • prawo pracy
 • prawo autorskie
 • nieruchomości, księgi wieczyste
 • umowy deweloperskie
 • przekształcenia własnościowe
 • zamówienia publiczne
 • prawo budowlane
 • prawo spółdzielcze
 • prawo wekslowe
 • prawo administracyjne
 • ubezpieczenia gospodarcze
 • ubezpieczenia społeczne (ZUS, KRUS)
 • prawo wykroczeń
 • zarządzanie zgodnością (compliance)
 • prawo własności przemysłowej
 • cudzoziemcy

Mamy doświadczenie w obsłudze:

 • spółek prawa handlowego
 • spółek osobowych
 • spółek Skarbu Państwa
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • klientów indywidualnych
 • instytucji kultury
 • jednostek budżetowych
 • banków
 • towarzystw ubezpieczeniowych
 • spółdzielni
 • stowarzyszeń i fundacji
 • wspólnot mieszkaniowych