Oferta

Porady prawne 

Stała obsługa prawna – prawnik wewnętrzny 

Doraźna obsługa prawna – prawnik zewnętrzny

Prowadzenie spraw w sądzie

Prowadzenie spraw urzędowych

 

Nieodpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców obejmuje wyłącznie:

 1. sporządzenie odwołania od decyzji o:
 • – odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej,
 • – umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej,
 • – przekazaniu wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i umorzeniu postępowania,
 • – uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny,
 • – odmowie uwzględnienia oświadczenia wnioskodawcy o zamiarze dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • – pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • 2) zastępstwo prawne w postępowaniu odwoławczym w sprawie:
  • – udzielenia ochrony międzynarodowej,
  • przekazania wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej,
  • – pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście radca prawny Wadim Procko.

W pozostałych sprawach dotyczących cudzoziemców  pomoc prawna jest świadczona na zasadach ogólnych, według cennika Kancelarii.