Zespół

Wadim Procko - Radca prawny

 • wspólnik kancelarii
 • radca prawny od 2003 roku
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
 • aktywnie działa w samorządzie radców prawnych na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym
 • członek Komisji Integracji Zawodowej i Spraw Socjalnych przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach
 • członek Komitetu Stałego ds Nowych Technologii przy Krajowej Izbie Radców Prawnych
 • wykładowca na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych z zakresu wybranych dziedzin prawa gospodarczego
 • obserwator z ramienia Krajowej Rady Radców Prawnych kolokwiów na aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2011-2012
 • członek Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa
 • udziela porad prawnych również w języku ukraińskim i rosyjskim i doradza klientom z obszaru rosyjskojęzycznego

specjalizacja – prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo handlowe, ubezpieczenia majątkowe, odszkodowania, prawo pracy, rejestry sądowe, spółki Skarbu Państwa, księgi wieczyste, łączenie, podział i przekształcanie spółek, prawo wekslowe, prawo bankowe, zasiedzenia nieruchomości

Joanna Jędrzejowska

 • wspólniczka kancelarii
 • wykładowca prawa bankowego, wekslowego i czekowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach
 • radca prawny od 2018 roku
 • 2018 – egzamin radcowski –  z wyróżnieniem
 • 2016 – wyróżniona absolwentka kierunku administracja – II stopień na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • 2014 – wyróżniona absolwentka kierunku prawo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2009 – nagroda Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie”
 • finalistka XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie.

 

specjalizacje – prawo bankowe (kredyty frankowe denominowane, indeksowane, w walucie wymienialnej CHF), prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo rzeczowe, prawo rodzinne (rozwody, alimenty, kontakty, władza rodzicielska), prawo spółek (w tym połączenia, przekształcenia, rejestracja, likwidacja, elektroniczne zmiany w KRS), prawo administracyjne, prawo pracy, prawo karne, nieruchomości, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, w tym upadłość konsumencka, compliance, ochrona znaku towarowego, ubezpieczenia społeczne (ZUS), umowy deweloperskie

 

Ignacy Grum - radca prawny

 • założyciel i wspólnik kancelarii
 • radca prawny od 1978 roku
 • absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Samorządu Radców Prawnych i pełnomocnik do zorganizowania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach w latach 1982 – 1983
 • Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach w latach 1983 – 1991
 • Członek Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 1983 – 2007
 • Członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 1991 – 1995
 • były członek rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
 • członek Zespołu Wizytatorów przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach
 • były sędzia arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Kielcach

specjalizacja – prawo cywilne, prawo pracy, prawo handlowe, prawo bankowe, prawo autorskie, księgi wieczyste, zamówienia publiczne, sądownictwo polubowne, rozjemstwo w sporach,

Milena Procko

 • w kancelarii zajmuje się pracą merytoryczną
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie – specjalność administracja
 • absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie – specjalność filologia rosyjska i słowiańska
 • wieloletnie doświadczenie zawodowe w sekcji prawnej Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach

specjalizacja – prawo pracy, prawo administracyjne, zamówienia publiczne, polityka prywatności, RODO, ubezpieczenia społeczne (ZUS, KRUS), cudzoziemcy

Danuta Karwat

 • Kierownik Sekretariatu
 • z wykształcenia ekonomistka
 • zajmuje się obsługą administracyjną i biurową kancelarii
 • prowadzi księgowość